<% if request("Nombre")<>"" then Dim Mailer, msg, nl, mailTO mailTO = "Troymak@troymak.es" nl = chr(13) & chr(10) msg = "Con fecha " & date() & ", se ha recibido la siguiente solicitud de contacto: " & nl & nl msg = msg & "Empresa: " & request("Empresa") & nl msg = msg & "Cargo: " & request("Cargo") & nl msg = msg & "Apellidos: " & request("Apellidos") & nl msg = msg & "Nombre: " & request("Nombre") & nl msg = msg & "Ciudad: " & request("Ciudad") & nl msg = msg & "Telefono: " & request("Telefono") & nl msg = msg & "Fax: " & request("Fax") & nl msg = msg & "Email: " & request("Email") & nl msg = msg & "Observaciones: " & request("Observaciones") & nl on error resume next Err = 0 With iMsg IF request.Form("sector")="salas" THEN .bCC = mailTO mailTO = "comercial@troymak.es" END IF .To = mailTO .From = """Web Troymak, s.l. "" " .Subject = "Contacto" .TextBody = msg .Send End With set iMsg = nothing set iConf = nothing set iFlds = nothing If Err then response.write("") else response.write("") End If end if %> Troymak, s.l.
Tornar a la pàgina principal Recomenar aquesta web Afegir a favorits Imprimir página Informació legal
La Companyia
Serveis
Qualitat
Situació
Contactar
© Troymak, s.l. 2004
Drets reservats
Tornar a la pàgina principal
TROYMAK S.L. és una empresa fundada l'any 1994 basada en el procés de tall i cosit d'articles tèxtils, destinats a la tapisseria de l'automòbil, tapisseria en general i articles per la llar, amb soldadura d'alta freqüència i secció de cosit.
· Encunyats · Soldadura d´alta freqüència · Cosit · Tall per CAD ·


C/ Gelida s/n / Polígon Industrial La Pedrosa · 08783 - Masquefa - Barcelona
Tel.: 93 772 72 50 - Fax: 93 772 71 11 · Email: Troymak@troymak.es